Finansowanie

 

Doradzamy przedsiębiorstwom i samorządom przy pozyskiwaniu dotacji z różnych źródeł. Dotacje są najbardziej atrakcyjną formą wspierania inwestycji w Polsce. Analizujemy rodzaj inwestycji, jej lokalizację oraz wielkość podmiotu ubiegającego się o wsparcie, aby obrać instrument optymalny do wykorzystania go przez naszych klientów, bez względu na rodzaj inwestycji, jej lokalizację czy wielkość podmiotu ubiegającego się o wsparcie. Szerokie kompetencje naszych konsultantów pozwalają nam wskazywać takie rozwiązania, które umożliwiają jednoczesne ubieganie się o wsparcie z kilku źródeł, co umożliwia maksymalizację szansy uzyskania pomocy publicznej.

Zdobywamy dotacje związane z budową, rozbudową i modernizacją zakładów produkcyjnych, wprowadzaniem nowych technologii i produktów, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, utworzeniem centrów usług wspólnych, inwestycjami z zakresu ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie pozyskiwania preferencyjnego finansowania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym głównie w obszarze inwestycji w przedsięwzięcia proekologiczne (np. redukcja emisji, odnawialne źródła energii). Nasze doradztwo obejmuje wsparcie przy pozyskaniu finansowania, m.in. z takich źródeł, jak: Inicjatywa JESSICA oraz JEREMIE, NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowe Programy Wspierania w dziedzinach: Ochrona Środowiska oraz Innowacyjność, programy wspierania eksportu oraz współfinansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach świadczonych usług weryfikujemy dla naszych klientów możliwości pozyskania finansowania, przygotowujemy rekomendacje odnośnie planowania przedsięwzięcia z perspektywy zwiększenia szans na pozyskanie finansowania oraz przygotowujemy kompleksową dokumentację (m.in. biznesplan, studium wykonalności czy model finansowy).

Aktywnie uczestniczymy w procesie dyskusji i negocjacji przed instytucjami finansującymi oraz doradzamy w zakresie realizacji/rozliczania projektu.

Dodaj komentarz